Pháp luật

Sẽ phạt nặng hành vi thuê, mượn, mua, bán, lấy cắp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng

Hà Loan
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung nhiều chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh toán; đồng ghời tăng nặng mức phạt với các hành vi đã quy định trong Nghị định 88.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Nghị định 88). Trong đó, trong lĩnh vực thanh toán, dự thảo Nghị định bổ sung nhiều hành vi vi phạm bị điều chỉnh và tăng mạnh mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm khác đang được quy định tại Nghị định 88.

Cụ thể, dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về thanh toán, như:

Phạt tiền từ 250 - 300 triệu đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không qua tài khoản thanh toán của khách hàng khi chưa được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán.

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi thuê, mượn, tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán.

Sẽ phạt nặng hành vi thuê, mượn, mua, bán, lấy cắp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng ảnh 1

NHNN muốn bổ sung và tăng nặng chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh toán

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối hành vi thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên;

Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; Vi phạm quy định về hạn mức giao dịch qua ví điện tử.

Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi không quy định hạn mức thấu chi hoặc hạn mức tín dụng, thời hạn cấp tín dụng, thời hạn trả nợ, mức trả nợ tối thiểu, phương thức trả nợ, lãi suất đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được thấu chi tại hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về phát hành và sử dụng thẻ.

Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động hoặc rút tiền mặt; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng với đó, dự thảo Nghị định cũng nâng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về thanh toán tại Nghị định 88:

Theo đó, với hành vi “Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ” (mức xử phạt từ 30 - 50 triệu đồng) và hành vi “Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” (mức xử phạt từ 50 - 100 triệu đồng) lên mức xử phạt từ 100 - 150 triệu đồng nhằm tăng tính răn đe, hạn chế vi phạm xảy ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC