Chính trị - Xã hội

Sẽ làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Thư Kỳ
ANTD.VN -  Cuối tháng 10-2021, 3 đoàn kiểm tra của Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tại 6 quận, huyện: Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Quốc Oai. Đây là một phần nội dung trong Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 22-10-2021 của UBND TP Hà Nội về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố năm 2021.
Sẽ làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ảnh 1

Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kế hoạch này nhằm đánh giá đầy đủ kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, bảo hiểm y tế BHYT và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh từ nay đến ngày 31-12-2021.

Đối với các quận, huyện, thị xã không tiến hành kiểm tra trực tiếp, UBND TP yêu cầu báo cáo gửi BHXH TP Hà Nội trước ngày 30-10-2021 để tổng hợp chung. Căn cứ kết quả kiểm tra, thành phố sẽ có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được HĐND, UBND TP giao năm 2021, cụ thể: Tỷ lệ bao phủ BHYT là 91,5%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37%.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC