Chính trị - Xã hội

Sẽ cấp giấp phép xây dựng qua mạng Internet

Ngọc Khánh
ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa chỉ đạo xây dựng và triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp giấy phép xây dựng thống nhất trên toàn quốc”. 

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ TT-TT xây dựng lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm đến năm 2015, 30% GPXD được cấp theo hình thức trực tuyến. Dự án sẽ xây dựng hệ thống phần mềm chung cho các địa phương trong công tác cấp GPXD và quản lý xây dựng, tiến tới trực tuyến công tác cấp GPXD (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3). Việc ứng dụng công nghệ thông tin này nhằm quản lý một cách hệ thống, thống nhất thông tin về cấp GPXD trong phạm vi cả nước, từ Bộ Xây dựng đến Sở Xây dựng và các bộ phận cấp phép tại các quận, huyện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC