Văn hóa - Giải trí

Sẽ ban hành Bộ Tiêu chí "Văn hóa Kinh doanh Việt Nam"

Yên Vân
ANTD.VN - Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp nhằm lấy ý kiến đóng góp của đại diện một số cơ quan báo chí, truyền thông xung quanh các nội dung dự thảo Bộ Tiêu chí “Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” nhằm hoàn thiện trước khi ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" phê duyệt và ban hành Bộ Tiêu chí “Văn hóa kinh doanh Việt Nam” theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn và tổ chức triển khai bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" trong đời sống xã hội.

Sẽ ban hành Bộ Tiêu chí "Văn hóa Kinh doanh Việt Nam" ảnh 1

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC Cuộc vận động cho biết, việc thực thi văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, trong đó đạo đức kinh doanh là yếu tố quan trọng hàng đầu, là yêu cầu bức thiết đối với doanh nghiệp, doanh nhân. Từ đó, tạo lòng tin và sự ủng hộ của người tiêu dùng và toàn xã hội. Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững.

Hiện tại, Bộ Tiêu chí “Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” đã qua nhiều lần hội thảo góp ý, xin ý kiến tại nhiều địa phương trên cả nước, cùng cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia...

Bộ Tiêu chí “Văn hóa kinh doanh Việt Nam” gồm 2 phần. Phần đầu gồm 5 tiêu chí đánh giá bắt buộc với việc kinh doanh của doanh nghiệp: Không buôn lậu, không trốn thuế; không làm hàng giả, sản phẩm độc hại; không nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động; không lừa đảo, lợi dụng hoặc làm hại người khác; không vi phạm pháp luật. Phần 2 gồm các tiêu chí xếp hạng, đánh giá ở 5 nhóm tiêu chí với 19 tiêu chí cụ thể: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; thượng tôn pháp luật; đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội..

Ông Hồ Anh Tuấn cũng cho biết thêm, khó có một bộ tiêu chí nào khi ban hành sẽ có thể trở thành "màng lọc" tuyệt đối. Tuy nhiên, với tiêu chí đề cao các yếu tố văn hóa, đạo đức kinh doanh vốn được xem là nền tảng cho sự tồn tại, phát triển bền vững của các doanh nghiệp, Bộ Tiêu chí “Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” được kỳ vọng sẽ thiết lập một thang đánh giá mang tính chuẩn mực về văn hóa kinh doanh.

Hiện tại, việc đo lường, đánh giá là khâu khó nhất, tốn kém nhất. Do vậy, Hiệp hội hiện đã tính đến sự phối hợp với một số đơn vị để thẩm định, đo lường, đánh giá các doanh nghiệp. Dựa vào bộ công cụ đo lường, thang điểm đánh giá, doanh nghiệp đạt được ở mức độ nào thì sẽ xếp loại tôn vinh ở mức độ đó. Trước tiên sẽ tuyên truyền vận động để các doanh nghiệp chủ động đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Bộ Tiêu chí này sẽ làm cơ sở đánh giá, tôn vinh doanh nghiệp vào Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 10.11 tới đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC