Đời sống

Sau 12 tháng, viên chức bị buộc thôi việc được đăng ký dự tuyển vào các cơ quan Nhà nước

ANTĐ
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Anh trai tôi là viên chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do có những sai phạm trong công tác. Điều này khiến đời sống gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Xin hỏi luật sư, theo quy định hiện hành, sau khi bị buộc thôi việc, anh tôi có được ứng tuyển vào cơ quan Nhà nước khác không? Hoàng Nghĩa Văn (Thái Nguyên)

Luật sư Nguyễn Thị Thu trả lời:

Sau 12 tháng, viên chức bị buộc thôi việc được đăng ký dự tuyển vào các cơ quan Nhà nước ảnh 1

Viên chức bị đuổi việc có thể được tuyển dụng lại

Điều 40 Nghị định số112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định về các quy định liên quan sau khi có quyết định kỷ luật đối với viên chức nêu rõ:

Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền quản lý viên chức lưu giữ hồ sơ viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc có trách nhiệm cung cấp bản sao hồ sơ lý lịch và nhận xét quá trình công tác (có xác nhận) khi viên chức bị xử lý kỷ luật có yêu cầu.

Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ đã đảm nhiệm.

Như vậy, sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, anh trai bạn có thể đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC