Sát nhập 2 công ty đóng tầu tại Nhật Bản

ANTĐ
ANTĐ - Vụ sát nhập 2 công ty đống tầu tại Nhật bản đã hoàn tất, với công ty mới sẽ có tên gọi là "Japan Marine United". Công ty sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10 và là công ty đóng tầu lớn thứ 7 trên thế giới.