Chính trị - Xã hội

Sắp quản lý cán bộ, công chức bằng hồ sơ điện tử

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử với cán bộ, công chức, viên chức.
Sắp quản lý cán bộ, công chức bằng hồ sơ điện tử ảnh 1

Bộ Nội vụ đề xuất sử dụng hồ sơ công chức điện tử thay thế cho tài liệu giấy

Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng nghĩa với việc hệ thống văn bản pháp luật cũng cần được cập nhật theo để kịp thời đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong tương lai.

Theo Bộ Nội vụ, hồ sơ điện tử công chức là tài liệu điện tử được hình thành trên cơ sở hóa hồ sơ giấy đã được hình thành trước đây và hồ sơ điện tử theo mẫu mới ban hành kèm Thông tư này.

Thành phần hồ sơ điện tử công chức gồm: Nguồn gốc xuất thân, quá trình học tập, công tác, hoàn cảnh kinh tế, phẩm chất, trình độ, năng lực, các mối quan hệ gia đình và xã hội được cập nhật trong quá trình công tác kể từ khi được tuyển dụng, tiếp nhận...

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, thông tin trong hồ sơ điện tử phải thống nhất với hồ sơ giấy và có giá trị tương đương hồ sơ giấy.

Về lộ trình thực hiện hồ sơ điện tử, Bộ Nội vụ đề xuất quy định với các mẫu quản lý hồ sơ công chức giấy tiếp tục được sử dụng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Hết thời gian trên, các Bộ, ngành và địa phương không quản lý hồ sơ công chức dưới hình thức giấy.

Trong thời gian 03 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện toàn bộ việc chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý hồ sơ.

Như vậy, nếu Thông tư này được thông qua thì căn cứ vào ngày thông qua, sau 03 năm từ ngày này, công chức sẽ hoàn toàn được quản lý bằng hồ sơ điện tử. Riêng sơ yếu lý lịch điện tử của công chức được sử dụng ngay từ ngày Thông tư này được thông qua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC