Xe+

Sắp có tàu đầu máy hơi nước chạy du lịch Huế - Đà Nẵng

N.T
ANTD.VN - Để có thể khai thác đầu máy hơi nước kéo tàu du lịch đoạn Huế - Đà Nẵng, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bố trí vốn xây dựng hạ tầng thiết bị liên quan.

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận chủ trương thực hiện dự án cải tạo, xây dựng tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM; Chấp thuận chủ trương kết nối đường sắt chuyên dùng với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Để có thể khai thác đầu máy hơi nước kéo tàu du lịch đoạn Huế - Đà Nẵng, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bố trí vốn xây dựng hạ tầng thiết bị liên quan.

Cụ thể, dự án vận chuyển hành khách du lịch trên đoàn tàu kéo bằng đầu máy hơi nước trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn Huế - Đà Nẵng là dự án hợp tác giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch đường sắt Đông Dương.

Sắp có tàu đầu máy hơi nước chạy du lịch Huế - Đà Nẵng ảnh 1

Tàu kéo đầu máy hơi nước sẽ kéo tàu du lịch đoạn Huế- Đà Nẵng

Để sớm phục vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng đầu máy hơi nước, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ du lịch đường sắt Đông Dương bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư các hạng mục phục vụ vận dụng đầu máy hơi nước của dự án như: cầu quay, họng cấp nước, nhà chỉnh bị, đường chỉnh bị… đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Cùng đó Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức xây dựng biểu đồ chạy tàu, phân bổ hành trình biểu đồ chạy tàu trên khu đoạn Huế - Đà Nẵng để khai thác vận tải hành khách du lịch phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM, đoạn Huế - Đà Nẵng.

Các đơn vị phải thực hiện việc nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt từ nguồn thu hoạt động vận tải của dự án theo quy định; Cam kết hoàn trả nguyên trạng mặt bằng không kèm bất cứ điều kiện nào khi cấp có thẩm quyền có quyết định thu hồi.

Được biết, để triển khai dự án hợp tác này, Công ty Đông Dương bỏ vốn đầu tư toàn bộ từ đóng mới, cải tạo đầu máy, toa xe để kinh doanh vận tải đường sắt cũng như hạ tầng công trình phụ trợ; thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đất dành cho đường sắt để phục vụ tổ chức chạy tàu.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải, biểu đồ chạy tàu…

Trong đó, để có thể khai thác đầu máy hơi nước cần xây dựng các công trình phụ trợ kèm theo như cầu quay để quay đầu đầu máy, nhà chỉnh bị, đường chỉnh bị, hệ thống cấp than và cấp nước… và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC