Chính trị - Xã hội

Sắp có nhiều quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Nhật Linh
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất nhiều thay đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, đang lấy ý kiến rộng rãi.

Ngày 23/9, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có ý kiến về dự thảo Nghị định gửi về Bộ trước ngày 30/9.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã trình bày các nội dung chính và các điểm mới của dự thảo Nghị định.

Theo đó, về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chức danh, dự thảo Nghị định tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 04 nhóm như quy định hiện hành và giữ nguyên chế độ sử dụng xe ô tô. Trong đó, nhóm 2 có điều chỉnh lại phạm vi các chức danh, chức vụ cho phù hợp với Kết luận 35-KL/TW.

Đồng thời dự thảo quy định mỗi bậc thuộc các nhóm chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW được quy định 01 mức giá mua xe tối đa khác nhau, từ cao xuống thấp (từ 1,6 tỷ đồng đến 1,2 tỷ đồng).

Sắp có nhiều quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công ảnh 1

Bộ Tài chính lấy ý kiến về những thay đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô

Về cách xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, dự thảo Nghị định tách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ/Tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh ra khỏi khối quản lý nhà nước để xác định định mức, do các đơn vị này đã tự đảm bảo nguồn kinh phí để trang bị xe.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục/sở/ngành: Không quy định riêng định mức mà tổng hợp số biên chế của đơn vị này vào chung số biên chế của Cục/sở/ngành để tính định mức.

Đối với các Vụ, Cục và tương đương thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan trung ương; Vụ, Cục, Ban và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Tổng cục; sở, ban, ngành cấp tỉnh: Các đơn vị có số biên chế càng lớn thì số lượng xe theo định mức càng lớn nhưng có khống chế mức tối đa; đồng thời, sử dụng một số tiêu chí phụ để điều chỉnh đối với các đơn vị hoạt động trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các tỉnh, thành phố có diện tích lớn…

Đối với khối các Văn phòng cấp tỉnh, dự thảo Nghị định quy định tối đa 12 xe/địa phương; riêng Hà Nội và TP.HCM là 20 xe/địa phương. Các Ban của HĐND cấp tỉnh sử dụng xe chung với Văn phòng HĐND cấp tỉnh.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trên 50% số huyện, thị xã, thành phố là địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc/và có diện tích tự nhiên trên 5.000 km2 thì được bổ sung định mức 03 xe.

Đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng ở cấp tỉnh (trừ đơn vị sự nghiệp của Đảng), tuy có số lượng biên chế ít hơn song tính chất công việc quan trọng, thường xuyên phải sử dụng phương tiện đi lại để nắm địa bàn, cơ sở, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận… , vì vậy định mức cao hơn so với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, dự thảo đã bổ sung các chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện vào định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; chuyển xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng khác sang xe ô tô phục vụ công tác chung.

Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho tất cả các đơn vị cấp huyện tối đa là 06 xe/huyện; đối với các huyện có trên 15 đơn vị hành chính là xã, thị trấn hoặc/và huyện có trụ sở trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc/và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có định mức là 07 xe/huyện.

Về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung, Bộ Tài chính cho biết quy định hiện hành (mức giá từ 0,92-1,1 tỷ đồng) đã được duy trì từ năm 2010 cho đến nay. Trong khi đó, thời gian sử dụng của xe ô tô theo chế độ đã được điều chỉnh từ 10 năm thành 15 năm, hệ thống đường bộ đã được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp để xe lưu thông với vận tốc cao, đồng thời giá mua xe hiện nay đã có biến động tăng so với năm 2010.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng xe, việc điều chỉnh giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung là cần thiết.

Do đó, Dự thảo Nghị định quy định mức giá mua xe loại 1 cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe; trường hợp cần trang bị loại xe ô tô 7-8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng; xe từ 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC