Đời sống

Sắp áp dụng giá nước sinh hoạt cao nhất là 18.000 đồng/m3

H.L
ANTD.VN - Áp dụng khung giá nước sinh hoạt mới, 3 trường hợp dùng trợ cấp xã hội, ban hành mẫu hộ chiếu mới gắn chip và nhiều chính sách quan trọng về tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 8 tới...

Thông tư 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, từ 5-8, UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch phù hợp nhưng phải đảm bảo khung giá nước sạch như sau: Tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1: mức giá từ 3.500-18.000 đồng/m3; Tại đô thị loại 2, 3, 4, 5: mức giá từ 3.000-15.000 đồng/m3; Khu vực nông thôn: mức giá từ 2.000-11.000 đồng/m3.

Cũng theo Thông tư này, hàng năm, đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm, đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh.

Sắp áp dụng giá nước sinh hoạt cao nhất là 18.000 đồng/m3 ảnh 1

Từ 5-8 sẽ áp dụng khung giá nước sinh hoạt mới

Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội siết chặt hơn hoạt động nhận trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, từ 8-8, có 3 trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội, gồm:

Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên; Không chấp hành yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý; Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên.

Thông tư 73/2021/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 14-8. Theo Thông tư này, chip được gắn ở bìa sau của hộ chiếu lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Chip có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, ảnh hay thông tin cá nhân của công dân.

Ngoài điểm mới này, trang bìa của hộ chiếu vẫn in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là phong cảnh, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng.

Ngoài các chính sách trên, cũng trong tháng 8 tới, nhiều quy định quan trọng liên quan đến tiền lương cũng có hiệu lực thi hành.

Theo Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, từ 1-8, ở tất cả các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư đã không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Thay vào đó, ứng viên được yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Còn theo Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, từ 15-8, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cũng được thay đổi. Theo đó, cán bộ, công chức được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên mới được nâng bậc lương thường xuyên (trước đây mức đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực” cũng thuộc diện được nâng bậc lương).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC