Đời sống

Sàn thương mại điện tử không bắt buộc phải khai thuế thay, nộp thuế thay người bán hàng

Nhật Linh
ANTD.VN - Bộ Tài chính đã sửa đổi một số vướng mắc tại Thông tư tư 40/2021/TT-BTC. Trong đó, sàn thương mại điện tử sẽ không bắt buộc phải khai thuế thay, nộp thuế thay người bán hàng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, Thông tư 100 (có hiệu lực từ 1/1/2022) đã sửa quy định liên quan đến khai thuế thay, nộp thuế thay của các sàn thương mại điện tử.

Cụ thể, thay vì quy định sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế (Tại Thông tư 40) thì Thông tư mới quy định: Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao gichj thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quền theo quy định của pháp luật dân sự; Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân dự.

Tổng cục Thuế sẽ xây dựng giải pháp, lộ trình cung cấp thông tin theo hình thức điện tử từ các sàn giao dịch thương mại điện tử đến cơ quan thuế nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế theo rủi ro, đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc chia sẻ và cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sàn thương mại điện tử không bắt buộc phải khai thuế thay, nộp thuế thay người bán hàng ảnh 1

Sàn thương mại điện tử sẽ chỉ khai thuế thay cho người bán hàng nếu được ủy quyền

Trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự, thì cục thuế phối hợp với sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư số 100 cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về nộp thuế đối với hộ khoán. Cụ thể, hộ khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp từ đầu năm thì hộ khoán thực hiện nộp thuế theo thông báo.

Trường hợp hộ khoán đã được thông báo số thuế từ đầu năm, nhưng trong năm ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại điểm b.4, điểm b.5 khoản 4 Điều 13 thông tư này.

Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch), thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Cũng theo Thông tư 100, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC