Kinh doanh

Sai phạm tại sân golf Phượng Hoàng: Xây dựng trước khi có quy hoạch chi tiết

Hùng Anh
ANTD.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra dự án sân golf Phượng Hoàng (tỉnh Hoà Bình) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4441 ngày 28-4 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ TN-MT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra dự án

Bộ TN-MT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra dự án

sân golf Phượng Hoàng, tỉnh Hoà Bình

Báo cáo của Bộ TN-MT cho biết, theo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác Bộ TN-MT, tại thời điểm Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng xây dựng công trình sân golf (năm 2005), nhà điều hành câu lạc bộ sân golf và khách sạn (2006) không quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng theo đoàn công tác, năm 2004, UBND tỉnh Hoà Bình cho Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng thuê đất để thực hiện dự án xây dựng sân golf, trong khi dự án này chưa có trong quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2001-2010 là chưa đúng quy định.

Sau đó, dự án này đã được bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Hoà Bình được Chính phủ xét duyệt năm 2008, quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt năm 2008, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hoà Bình năm 2012 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Hoà Bình được Chính phủ xét duyệt năm 2013…

Với việc chủ đầu tư dự án sân golf và các cơ quan chức năng của tỉnh Hoà Bình không tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng khi thực hiện dự án là chưa đúng quy định. Do đó, thực hiện kết luận thanh tra số 3118, UBND tỉnh Hoà Bình đã cấp giấy phép  quy hoạch số 39 ngày 16-5 cho Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng làm căn cứ lập đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ TN-MT cho rằng, việc UBND tỉnh Hoà Bình ký hợp đồng cho Công ty TNHH thuê đất với hình thức trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê đất là đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2003. Tháng 8-2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép chỉ cho công ty nộp tiền thuê đất hàng năm là chưa đầy đủ theo quy định.

Cũng theo bộ TN-MT, có sự chênh lệch diện tích giữa các quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, diện tích trong hợp đồng thuê đất và diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do một phần diện tích có quyết định thu hồi đất nhưng không giải phóng được mặt bằng.

Với kết quả kiểm tra trên, Bộ TN-MT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho UBND tỉnh Hoà Bình không phải bổ sung dự án này vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh do dự án đã có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết 43 ngày 29-3-2013.

Bộ TN-MT cũng kiến nghị giao UBND tỉnh Hoà Bình đôn đốc Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng sớm hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án; đồng ý cho tỉnh ký hợp đồng cho chủ đầu tư với hình thức trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê đất; giao tỉnh Hoà Bình thực hiện việc rà soát hiện trạng sử dụng đất của chủ đầu tư để điều chỉnh diện tích cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng diện tích thực tế mà công ty đang sử dụng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC