Đời sống

Rút ngắn thời gian cấp mới điện

Vân Hằng
ANTĐ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam tăng 22 bậc so với năm 2014 và đứng ở vị trí 108/189 nền kinh tế trên thế giới. 

Thời gian cấp điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp của Việt Nam là 59 ngày (bao gồm các thủ tục của EVN và các đơn vị chức năng liên quan), tốt hơn các nước Indonesia, Timor-Leste, Campuchia, Myanmar, Lào.

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam là chỉ số có kết quả thay đổi tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam theo kết quả đánh giá của Doing Bussines (nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới). EVN cũng đang có nhiều giải pháp để giảm tổn thất điện năng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC