Chính trị - Xã hội

Rộng cửa việc làm cho người khuyết tật

Phạm Phương
ANTD.VN - Ngày 19-9, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với tổ chức Hanns Seidel Foundation tổ chức hội thảo tăng cường tiếp cận an sinh xã hội cho lao động là người khuyết tật.

Theo nghiên cứu, người khuyết tật ở Việt Nam có nguồn vốn sinh kế kém và thiếu vốn tài chính để sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Cơ hội đi học và khả năng học ở các cấp học cao của người khuyết tật cũng còn hạn chế. Khuyết tật càng nặng thì cánh cửa đối với việc làm tốt, việc làm chính thức càng xa. 

Trước thực tế đó, các chuyên gia đưa ra khuyến nghị cần đổi mới quan điểm tiếp cận đối với người khuyết tật, mở rộng chính sách hỗ trợ đến tất cả nhóm người khuyết tật từ tiếp cận giáo dục đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ tạo việc làm…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC