Đời sống

Ra mắt giao diện cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

N.T
ANTD.VN - Sáng 25/8, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển họp Thông qua giao diện website Cuộc thi. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp nhằm lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về nội dung, hình thức giao diện website cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Website Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” có địa chỉ tên miền: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn được xây dựng trên hệ thống phần mềm và phim minh họa 100 câu hỏi, đáp án cuộc thi.

Tại cuộc họp, các thành viên đã trực tiếp thông qua và trực tiếp đóng góp các ý kiến để chỉnh sửa giao diện, nội dung, hình ảnh, video minh họa cho 100 câu hỏi của cuộc thi đảm bảo đúng nội dung, mục đích tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên; cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Ra mắt giao diện cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” ảnh 1

Giao diện cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, trao đổi, thống nhất với nhà thầu chỉnh sửa sản phẩm để đảm bảo cuộc thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đồng thời với đó vừa qua, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cũng đã tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tổ giúp việc thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để triển khai công việc chuẩn bị cho cuộc thi.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo kết quả công tác triển khai tổ chức Cuộc thi của các cơ quan chức năng và các ý kiến phát biểu, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Bùi Quốc Oai đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển cần xác định rõ cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” là nội dung quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lực lượng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến Cuộc thi.

Đồng chí Bùi Quốc Oai giao cho các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền về: Kế hoạch số 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” và Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Xác định việc tham gia cuộc thi và vận động người thân, gia đình, cơ quan, đoàn thể ở địa phương nơi cư trú tham gia, hưởng ứng cuộc thi là trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá thi đua năm 2021; Thực hiện các biện pháp để huy động số lượng cao nhất cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tham gia cuộc thi và nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động tập thể, cá nhân tham gia dự thi để cuộc thi thu hút được số lượng thí sinh tham gia cao, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cấp toàn quốc Bùi Quốc Oai cũng yêu cầu các đơn vị Cảnh sát biển gồm: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1, 2, 3, 4; Đoàn Trinh sát số 1, 2; Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình nhằm phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc UBND các cấp để triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi đến cơ quan, đoàn thể, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn đóng quân; Khuyến khích các cơ quan chính trị tổ chức cuộc thi trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để góp phần vào kết quả chung của cuộc thi;

Lồng ghép, tổ chức các hoạt động tham gia, hưởng ứng cuộc thi trong nội bộ đơn vị (trong từng đợt thi Tuần, thi Tháng) và có hình thức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền đạt thành tích cao, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và vận động tổ chức, cá nhân hưởng ứng cuộc thi; Tổ chức viết bài, đăng tin, thông tin sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh nội bộ, các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin nội bộ của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị ở địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC