Quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô theo quy định mới nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Nghị quyết 73/2022/NQ-QH15 vừa được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành về thí điểm đấu giá biển số ô tô, người trúng đấu giá được giữ lại biển số nếu xe bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác.

Về giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô, Nghị quyết nêu rõ, giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá; bước giá là 5 triệu đồng.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. Hình thức là đấu giá trực tuyến, phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá mà khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà vẫn chỉ có người đó thì biển số ô tô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người này.

Người trúng đấu giá được cấp văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá (ảnh minh họa)

Người trúng đấu giá được cấp văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá (ảnh minh họa)

Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số ô tô; người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế ô tô gắn biển số trúng đấu giá, Nghị quyết quy định, người trúng đấu giá được cấp văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá;

Được đăng ký biển số ô tô trúng đấu giá gắn với ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở;

Được giữ lại biển số ô tô trúng đấu giá trong trường hợp ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu; Được cấp lại biển số ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số ô tô như: Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số ô tô.

Thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế ô tô gắn biển số trúng đấu giá.