Quy định về phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần

ANTD.VN - BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 3503 sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả bảo hiểm xã hội một lần.