Chính trị - Xã hội

Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm GS, PGS

Kỳ Thư
ANTĐ - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý đề nghị của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước về việc xây dựng văn bản của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Luật Giáo dục năm 2005 quy định việc quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (Điều 71).

Thực hiện quy định nêu trên, từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư áp dụng cho cả hệ thống giáo dục đại học. Tuy nhiên, qua thực tế, nhiều vấn đề, nội dung trong các quyết định nêu trên còn có hạn chế nên cần xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật mới của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể, toàn diện về vấn đề này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC