Đời sống

Quy định mới nhất về chế độ BHXH bắt buộc đối với Phó trưởng Công an cấp xã

L.H
ANTD.VN - Theo Nghị quyết 101/NQ-CP của Chính phủ mới được ban hành, việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng tại UBND xã đã thực sự được tháo gỡ.

Nghị quyết đã thống nhất phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã như đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3395/BC-BNV ngày 13-7-2021.

Theo đó, đối với các chức danh là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11-2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Kinh phí để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Liên quan đến nối dung trên, thực tế cho thấy, trước tháng 11/2003, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã và Phó Công an xã thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định 40/1999/NĐ-CP.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2003, thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì 2 chức danh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng trên thực tế hầu hết UBND các cấp tại địa phương vẫn đóng BHXH bắt buộc cho những trường hợp này.

Về nguyên nhân, BHXH Việt Nam do trước tháng 11/2003 và từ tháng 01/2016, 2 chức danh này thuộc đối tượng tham gia, còn từ tháng 11/2003 đến tháng 12/2015 thì không thuộc đối tượng tham gia, dẫn đến một số địa phương vẫn chủ trương tiếp tục áp dụng đối với cả 2 chức danh là công chức (hoặc người hoạt động chuyên trách cấp xã) vẫn hưởng lương, sinh hoạt phí và đóng BHXH bắt buộc như cán bộ, công chức cấp xã.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC