Chính trị - Xã hội

Quy định mới nhất về các trường hợp không được bồi thường bảo hiểm nhân thọ

L.H
ANTD.VN - Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ 1-1-2023, quy định rõ các trường hợp không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe đồng thời nghiêm cấm doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư kinh doanh bất động sản.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, từ 1-1-2023 doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong trường hợp:

Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực; Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2;

Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình; Trường hợp khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp có nhiều người thụ hưởng, nếu một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài vẫn phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm còn nghiêm cấm doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư kinh doanh bất động sản. Theo đó, khoản 3 Điều 99 Luật này quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ của quỹ đại chúng.

Làm rõ nội dung trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, việc quy định doanh nghiệp không được tham gia trực tiếp vào các dự án bất động sản bởi đây là lĩnh vực rủi ro rất cao. Quy định như vậy để đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm có đủ khả năng chi trả, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Về việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm gián tiếp tham gia vào lĩnh vực bất động sản như doanh nghiệp bảo hiểm được tham gia như mua chứng chỉ quỹ, chứng khoán... Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, đây là những phát sinh trong thực tế, đã được tính đến mức độ rủi ro.

"Những loại hình này đều được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán, đã được xem xét, đánh giá rủi ro nên doanh nghiệp bảo hiểm có thể tham gia. Ngoài ra, doanh nghiệp có trụ sở không sử dụng hết cũng có thể cho thuê, để tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC