Chính trị - Xã hội

Quốc hội thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi)

Thành Nam
ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ 5, Quốc hội sẽ dành 1 ngày để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Cũng trong tuần này, Quốc hội còn cho ý kiến vào nhiều dự án như Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Việc làm... Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua hàng loạt dự án luật như Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp... Dự kiến, ngày 21-6, Quốc hội sẽ bế mạc, hoàn thành  toàn bộ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5. Ngay trước phiên bế mạc, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn  (nếu có).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC