Chính trị - Xã hội

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng Viện KSNDTC

Duy Tiến
ANTĐ -Chiều 7-4, với đa số phiếu bầu tán thành, Quốc hội đã chấp thuận cho miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với ông Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng Viện KSNDTC ảnh 1Quốc hội miễn nhiệm 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí (đoàn ĐQBH Bình Thuận) thông báo kết quả bỏ phiếu kín về miễn nhiệm 3 chức danh này. Cụ thể: bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan, số phiếu đồng ý là 458 phiếu, bằng 92,74% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 28 phiếu, bằng 5,67% tổng số ĐBQH.

Về bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với ông Trương Hòa Bình, số phiếu đồng ý là 471 phiếu, bằng 95,34% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 15 phiếu, bằng 3,04% tổng số ĐBQH.

Về bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình, số phiếu đồng ý là 472 phiếu, bằng 95,55% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 15 phiếu, bằng 3,04% tổng số ĐBQH.

Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm 3 chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với 3 ông, bà có tên nêu trên.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh này. Đa số ĐBQH tán thành thông qua Nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có hiệu lực ngay sau khi được thông qua. Còn Nghị quyết về miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với ông Trương Hòa Bình và miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình sẽ có hiệu lực sau khi Quốc hội bầu được người kế nhiệm 2 chức danh này.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình lên Quốc hội 3 Tờ trình về miễn nhiệm các chức danh nói trên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Việc miễn nhiệm với các chức danh là thực hiện theo yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhằm đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ, đồng thời căn cứ vào các quy định của pháp luật.

Cũng ngay chiều 7-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình lên Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC