Chính trị - Xã hội

Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế-xã hội

Chính Trung
ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ dành thời gian 1 ngày để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2014. 

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến vào dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Căn cước công dân; Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam... Cuối tuần, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do  Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC