Chính trị - Xã hội

Quốc hội chốt tổng mức đầu tư cao tốc Bắc - Nam gần 147.000 tỷ đồng, vận hành từ 2026

Duy Tiến
ANTD.VN - Quốc hội thống nhất sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông là 146.990 tỷ đồng, trong giai đoạn 2021 - 2025 bố trí 119.666 tỷ đồng.
Quốc hội chốt tổng mức đầu tư cao tốc Bắc - Nam gần 147.000 tỷ đồng, vận hành từ 2026 ảnh 1

Dự án cao tốc Bắc - Nam được đầu tư thành 2 giai đoạn (Ảnh minh họa)

Chiều 11-1, tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị phạm vi, quy mô đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 5.481 ha. Giải phóng mặt bằng các dự án thành phần theo quy mô 6 làn xe, riêng đối với các dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau giải phóng mặt bằng theo quy mô 04 làn xe.

Quốc hội cũng quyết định, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Trong đó: Giai đoạn 2021 - 2025 bố trí 119.666 tỷ đồng cân đối điều hòa từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn ngân sách nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ vừa được Quốc hội thông qua; giai đoạn 2026 - 2030 bố trí 27.324 tỷ đồng.

Về tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, sẽ thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành.

Quốc hội giao Chính phủ quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức thu phí tự động không dừng; xây dựng phương án, tổ chức thực hiện thu hồi vốn đầu tư dự án để hoàn trả vào ngân sách Trung ương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC