Australia để tin tặc xâm nhập, đánh cắp dữ liệu về chiến đấu cơ F-35

0 Hoàng Tiến
ANTD.VN -Dữ liệu nhạy cảm về chương trình máy bay chiến đấu F-35 và máy bay do thám P-8 của Australia đã bị đánh cắp khi tin tặc thâm nhập vào hệ thống máy tính của một nhà thầu phụ quốc phòng. 

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top