Chính trị - Xã hội

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào    (5-9-1962/5-9-2012), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Báo An ninh Thủ đô xin trích giới thiệu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã trở thành một tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Trong lịch sử thế giới từ xưa đến nay, đã xuất hiện nhiều hình thức liên minh, đồng minh, hợp tác nhưng đối với hai dân tộc Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được coi là tình nghĩa ruột thịt, thân thiết, trước sau như một, được thử thách qua nhiều gian nan, nguy hiểm và trở thành mối tình “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như Bác Hồ đã nói và “quý hơn ngọc quý nhất” như Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã viết.  

Lịch sử đã chứng minh cho thấy: Nếu không có sự liên minh chiến đấu đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, thì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước trước đây khó có thể giành được thắng lợi trọn vẹn và nếu không có mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, thì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, nhất là trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước không thể có được những thành tựu to lớn như vậy.

Một ý nghĩa lớn lao nữa của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là với mục tiêu giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa các nước Đông Nam Á, là một trong những nhân tố góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 50 năm qua, đặc biệt qua 35 năm thực hiện Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào ngày càng trở nên gắn bó keo sơn và phát triển sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, giáo dục đào tạo cho tới kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật. Các cơ chế hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là ở cấp cao nhất tiếp tục được tổ chức thường xuyên và phát huy hiệu quả. Hai bên đã ký và thực hiện các Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Lào qua các giai đoạn (Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Lào giai đoạn 1996 - 2000; Chiến lược hợp tác 2001-2010, Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2006 - 2010; Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Lào giai đoạn 2011-2020 và Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam - Lào giai đoạn 2011- 2015).

Về triển vọng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày nay được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và trên tinh thần quan hệ đặc biệt, dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau một cách hợp lý và phù hợp với thông lệ quốc tế. Hai nước có các điều kiện hết sức thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác theo tinh thần đổi mới tư duy, tạo ra những đột phá mới để phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường của mỗi nước. Với những thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước mang tính chỉ đạo xuyên suốt trong tổng thể của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ có bước phát triển mới, năng động, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước là xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc. 

(Theo TTXVN)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC