Chính trị - Xã hội

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Duy Tiến (Ảnh: Phú Khánh)
ANTD.VN - Trong 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được công bố, có 3 đồng chí là tân Phó Bí thư. Báo An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu quá trình công tác của 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1

Bốn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

1. Đồng chí CHU NGỌC ANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 2

Đồng chí Chu Ngọc Anh

Ngày sinh: 17/6/1965; Ngày vào Đảng: 23/5/1998; Ngày chính thức: 23/5/1999

Học vị: Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nghiên cứu sinh; giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội (10/1988-11/1995;

Từ 12/1995-7/1997, công tác tại Công ty Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng cục Bưu điện;

Từ 7/1997-11/2003, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Từ 11/2003–8/2010, Chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

Tháng 8/2010-1/2011, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Tháng 1/2011-3/2013, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Tháng 3/2013–5/2013, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ;

Tháng 5/2013-9/2015, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ;

Tháng 9/2015-4/2016, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1-2016), Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Tháng 4/2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Tháng 9/2020, theo Quyết định 2346-QĐNS TƯ ngày 16/9/2020 của Bộ Chính trị, đồng chí Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020;

Ngày 25-9-2020, tại kỳ họp thứ mười sáu, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021;

Tháng 10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Đồng chí NGUYỄN VĂN PHONG, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Văn Phong

Ngày sinh: 12/6/1968; Ngày vào Đảng: 14/9/1992; Ngày chính thức: 14/9/1993

Học vị: Tiến sĩ Giáo dục học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quê quán: Xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1993-2002: Giảng viên Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn trường.

2002-10/2006: Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

10/2006-3/2009: Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thành ủy viên khóa XIV.

3/2009-9/2009: Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.

9/2009-11/2013: Thành ủy viên khóa XIV, XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV.

11/2013-11/2015: Thành ủy viên khóa XV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV.

11/2015-10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ khóa XV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Đại biểu HĐND thành phố khóa XV. Từ tháng 8/2016 là ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, đồng chí Nguyễn Văn Phong được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Đồng chí NGUYỄN THỊ TUYẾN, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến

Ngày sinh: 25/7/1971; Ngày vào Đảng: 3/4/1995; Ngày chính thức: 3/4/1996

Học vị: Tiến sỹ Xây dựng Đảng: Cử nhân Luật kinh tế

Lý luận chính trị: Cử nhân

Quê quán: Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1993-6/1996: Cán bộ cơ quan Huyện đoàn Chương Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Chương Mỹ.

6/1996-10/1996: Phó Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ.

10/1996-12/2000: Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Chương Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tây.

12/2000-5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ.

5/2004-9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ.

9/2005-7/2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tây.

8/2008-6/2010: Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

6/2010-12/2010: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ.

01/2011-3/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ.

4/2015-01/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

2007-2011: Đại biểu Quốc hội khóa XII.

2011-2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

01/2016-6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

6/2019-10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Đồng chí NGUYỄN NGỌC TUẤN, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 24/9/1966; Ngày vào Đảng: 22/1/2000; Ngày chính thức: 22/1/2001

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quê quán: Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1990-9/1994: Cán bộ Kỹ thuật Công ty Thực nghiệm xây lắp, sau đó công tác tại Công ty Phát triển nhà và đô thị (nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD - Bộ Xây dựng).

10/1994-1/2004: Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng thi công: Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2 Công ty Xây dựng thanh niên Hà Nội.

2/2004-4/2007: Quyền Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng thanh niên Hà Nội (Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 25). Từ tháng 9/2006 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

5/2007-6/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên HĐQT, phụ trách HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

7/2008-3/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

10/2010: Tại Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2010-2015, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

5/2011: Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

4/2014-3/2016: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

11/2015: Tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC