Phường Xuân Tảo nỗ lực hoàn thành chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện luật Cư trú

ANTD.VN - Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong toàn Công an TP hoàn thành 5 nhóm nhiệm vụ đặt ra trong cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Luật cư trú. Đây là thành tích rất đáng biểu dương về tinh thần trách nhiệm và nỗ lực quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Công an phường.