Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển cả về bề rộng và chiều sâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 16-8, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022. Đồng chí Đinh Văn Khóa, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa dự hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Ban Chỉ đạo 138) phường Láng Thượng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Láng Thượng

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Láng Thượng

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức chính trị, xã hội, mọi tầng lớp nhân dân tham gia nhiệt tình cấc phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an phường Láng Thượng đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất kịp thời các kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát với tình hình, đặc điểm của địa phương. Thường xuyên phối hợp và duy trì thực hiện tốt nghị quyết liên tịch giữa Công an Phường với MTTQ, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội người cao tuổi, Công đoàn, Ban quân sự phường, các trường học. Duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động của các mô hình chuyên đề tự phòng, tự quản về ANTT nên tạo ra thế chủ động đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và TNXH. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm ANTT.

Đảm bảo tốt trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự văn hóa, vệ sinh môi trường góp phần thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội, ANQP của phường trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công tác nhân điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng luôn được Đảng, Chính quyền phường quan tâm, động viên tinh thần, vật chất tới quần chúng có thành tích trong đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm.

Thay mặt lãnh đạo quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ nhân dân phường Láng Thượng trong thời gian qua.

Thượng tá Nguyễn Đức Long - Phó Trưởng Công an quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thượng tá Nguyễn Đức Long - Phó Trưởng Công an quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền phường cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phải gắn phong trào với nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung vào các mặt công tác trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị

Tăng cường công tác dân vận, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội trong phòng, chống tội phạm; phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là tại các địa bàn khu vực giáp ranh. Huy động và phát huy hơn nữa sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở và của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Đổi mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị văn minh”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân, cán bộ, công nhân viên phương pháp phát hiện, tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó, cần đổi mới nội dung, hình thức biện pháp vận động quần chúng phù hợp với điều kiện thực tế. Tăng cường giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong phòng chống tội phạm. Thi đua xây dựng khu dân cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trong quá trình triển khai phải chú trọng việc sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện nêu gương, biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để cổ vũ, động viên phong trào.

Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng các đoàn thể... Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng an ninh, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Lực lượng Công an phường cần phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.