Chính trị - Xã hội

Phong trào thi đua phải thiết thực

Mai Vân
ANTD.VN - Đó là yêu cầu được Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, xác định rõ với Cụm Thi đua số 4 CATP Hà Nội, tại hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Cụm, tổ chức sáng 10-2.

Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội gồm 8 đơn vị, trong đó có 5 đơn vị thuộc khối Xây dựng lực lượng và 3 đơn vị thuộc khối Hậu cần - Kỹ thuật. Tổng kết phong trào thi đua năm 2016, cả 8/8 đơn vị trong Cụm đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 1 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 1 đơn vị được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua, 1 đơn vị được Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2017, các đơn vị trong Cụm thống nhất hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2017; phấn đấu 100% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị Tiên tiến trong đó có 60% đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng;

100% các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và các chỉ thị, các cuộc vận động lớn trong lực lượng CAND... đồng thời tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho CBCS nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và ngành Công an.

8 đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua

8 đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua

Từ các chỉ tiêu thi đua nói trên, 8 đơn vị đã thống nhất 6 nội dung giao ước thi đua làm căn cứ để chấm điểm bình xét thi đua cuối năm. Đó là chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; ảm bảo công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Phong trào thi đua phải thiết thực ảnh 3

Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng ghi nhận nội dung ký giao ước thi đua, quy chế hoạt động và quy định chấm điểm của Cụm đã có sự điều chỉnh sát hợp, chặt chẽ, do đó ngay sau lễ ký kết các đơn vị phải cụ thể hóa, triển khai đến từng CBCS thực hiện nghiêm túc hiệu quả, thiết thực.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cũng yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 cần nghiêm túc quán triệt, triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và CATP về công tác thi đua khen thưởng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị.

“Các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc, nâng cao công tác dự báo, nắm tình hình trên mặt công tác tuyên truyền, chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, hậu cần, khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe cho CBCS” - Đại tá Đoàn Ngọc Hùng nêu rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC