Chính trị - Xã hội

Phối hợp vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT

Hoàng Phong

ANTĐ - Sáng 14-3, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Cục CSGT (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp về công tác vận động toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, trật tự ATGT. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ liên quan.

Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm trong trao đổi thông tin, phối hợp công tác giữa Cục CSGT và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT, trật tự ATGT trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và trong các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, các cơ sở giáo dục.

Phối hợp vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT ảnh 1Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ

Nội dung phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác vận động nhân dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo trật tự ATGT; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành liên quan đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo trật tự ATGT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; sơ kết tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa...

Phối hợp vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT ảnh 2Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng lãnh đạo các Cục chứng kiến 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao sự chủ động phối hợp hiệu quả của Cục CSGT và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị..., vì vậy vận động tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia giữ gìn trật tự ATGT là biện pháp cơ bản, quan trọng, có ý nghĩa vừa cấp bách, vừa chiến lược.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, Thượng tướng Bùi Văn Nam chỉ đạo lãnh đạo Cục CSGT và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phải thực hiện tốt 5 yêu cầu nhiệm vụ.

Cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp ở các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đến toàn dân công tác đảm bảo ANTT, trật tự ATGT; xây dựng, củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng nòng cốt ở cơ sở; thường xuyên trao đổi chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và tham mưu, đề ra các giải pháp đảm bảo ANTT, trật tự ATGT mang tính chiến lược...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC