Phía sau những hy sinh thầm lặng

ANTĐ
ANTĐ - Ngày 27-7 hàng năm luôn là ngày khiến chúng ta nhớ tới những anh hùng liệt sỹ, những thương bệnh binh, những người đã quên thân mình cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Đó là những tấm gương cho mọi thế hệ con cháu tiếp bước noi theo.