Chính trị - Xã hội

Phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM

N.Khánh
ANTD.VN -  Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.
Phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM ảnh 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/7/1962; Quê quán: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Trước đó, ngày 24/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông, bà: Ngô Minh Châu; Võ Văn Hoan; Phan Thị Thắng; Dương Anh Đức và Lê Hòa Bình.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC