Kinh doanh

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Vân Hằng
ANTĐ - Theo Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến năm 2015 cả nước sẽ hình thành và phát triển ít nhất 80 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng kinh tế trọng điểm; xây dựng 3-5 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số vùng sinh thái nông nghiệp và 1-2 vùng nông nghiệp công nghệ cao tại mỗi tỉnh vùng kinh tế trọng điểm. 

Bên cạnh đó, đưa vào sản xuất được 1-2 giống mới cho mỗi loại cây trồng, vật nuôi; có 2-3 quy trình công nghệ tiên tiến trong từng lĩnh vực; 2-3 loại chế phẩm sinh học; 2-3 loại thức ăn chăn nuôi; 1-2 loại vaccine; 1-2 loại vật tư máy móc, thiết bị mới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chương trình góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 3,5%.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC