Chính trị - Xã hội

Phát triển đảng ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Không chạy theo số lượng

An Nhiên

ANTD.VN - Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước không nên chạy theo số lượng mà cần hướng đến chất lượng hoạt động của các tổ chức này.

Phát triển đảng ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Không chạy theo số lượng ảnh 1

Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã góp phần giúp các đơn vị ổn định sản xuất, kinh doanh

Khẳng định vai trò nòng cốt tại doanh nghiệp

Thành ủy Hà Nội đã quyết định tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn 2020-2025.

Thông tin về kết quả giai đoạn đầu triển khai (từ năm 2012 đến 2020), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, trước khi Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, thành phố có 117.740 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đăng ký hoạt động nhưng chỉ có 633 tổ chức Đảng, với 18.593 đảng viên.

Sau 8 năm thực hiện, toàn thành phố có 285.349 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (tăng 2,4 lần), trong đó có 2.216 tổ chức Đảng (tăng 3,5 lần); Kết nạp được 8.411 đảng viên (trong đó, có 36 chủ doanh nghiệp tư nhân).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội, sau khi việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Cán bộ đảng viên thực sự trở thành nhân tố tiêu biểu, khẳng định vai trò nòng cốt tại các doanh nghiệp.

Điều đó là minh chứng sinh động cho Nghị quyết 09-NQ-TU đã đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Quan trọng hơn nữa, hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã góp phần giúp các đơn vị ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động và góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân với Đảng.

Rà soát quy định để phù hợp với doanh nghiệp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được việc phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cũng còn gặp không ít khó khăn. Cụ thể, trong năm 2020 có 5 đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, gồm: Quận ủy Tây Hồ (phát triển được 2/6 tổ chức Đảng), Huyện ủy Ứng Hòa (phát triển được 1/6 tổ chức Đảng); Huyện ủy Phúc Thọ, Huyện ủy Mỹ Đức và Huyện ủy Đan Phượng không phát triển được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đề cập đến công tác phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là vấn đề khó, luôn đặt ra thách thức mới trong hoạt động thực tiễn.

“Tuy nhiên, chúng ta không nên chạy theo số lượng, mà cần hướng đến chất lượng hoạt động của các tổ chức này; đồng thời phải chú trọng củng cố các tổ chức đã được thành lập để hoạt động hiệu quả hơn”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội đề ra 6 nhóm giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Kết luận số 67-KL/TU ngày 10-7-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020-2025 gắn với triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Để khắc phục những khó khăn trong công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, cần rà soát lại chỉ tiêu kế hoạch mà các đơn vị đăng ký, trong đó chú trọng phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, cũng cần rà soát lại các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương cũng như thành phố để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp là cần thiết. Trên cơ sở rà soát, đánh giá một cách cụ thể, Ban Chỉ đạo thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể về phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC