Chính trị - Xã hội

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Theo Phạm Oanh
ANTĐ - Ngày 21/9/2012, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2012. 

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Phú Thọ, huyện Tân Sơn và 5 huyện lân cận; 81 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tân Sơn. 

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc ảnh 1
Đồng chí Trung tướng Lê Quý Vương, chụp ảnh lưu niệm với đại biểu người có uy tín
tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tân Sơn.

Huyện Tân Sơn hiện có 240 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Ngày 8/10/2009, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 686/KH-UBND tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm vận động và phát huy vai trò của người có uy tín; ngày 10/8/2012 Huyện uỷ Tân Sơn ra Chỉ thị 04-CT/HU về “Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện Tân Sơn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc. 5 năm qua người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã có những đóng góp quan trọng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy được vị trí, vai trò, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng đời sống văn hoá mới; tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không tin, không nghe theo kẻ xấu, yên tâm lao động sản xuất; vận động bà con trong thôn, bản xoá bỏ dần các hủ tục lạc hậu; tích cực tham gia bảo vệ rừng; phòng ngừa tệ nạn xã hội; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Điển hình như bà Triệu Thị Lanh, dân tộc Dao đã tích cực vận động chị em phụ nữ dân tộc mình thực hiện công tác kế hoạch hoá gia đình và quản lý con cái, phòng chống buôn bán phụ nữ; ông Hà Kiến, dân tộc Mường tích cực vận động bà con xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn phát huy các phong tục, tập quán văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tân Sơn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cần thấm nhuần quan điểm “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải. Quan tâm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng lực lượng Công an xã.

Đồng chí Lê Quý Vương đề nghị các đại biểu người có uy tín khi trở về nơi cư trú tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC