Chính trị - Xã hội

Phát hiện hơn 2.300 hộ nghèo, cận nghèo không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách

An Nhiên

ANTD.VN - Qua rà soát hơn 6.600 hộ nghèo, cận nghèo tại bốn tỉnh, thành phố, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH xác định 2.350 hộ không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Phát hiện hơn 2.300 hộ nghèo, cận nghèo không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách ảnh 1

Người dân khó khăn do Covid-19 được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo của 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai, Đồng Nai.

Qua thanh tra tại 4 địa phương trên, cơ quan chức năng phát hiện hầu hết tỉnh, thành phố chưa rà soát hộ nghèo, cận nghèo thường xuyên.

Tình trạng này dẫn đến nhiều hộ phát sinh nhân khẩu hoặc gặp khó khăn đột xuất chưa được đưa vào danh sách để được hỗ trợ khi thực hiện gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

Qua rà soát hơn 6.600 hộ nghèo, cận nghèo tại bốn tỉnh, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH xác định 2.350 hộ không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH phát hiện tại một số đơn vị cấp xã, có tình trạng cán bộ rà soát nhầm hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc không vô tư, khách quan khi chấm điểm, sửa chữa, tẩy xóa phiếu chấm điểm, dẫn đến có những hộ đủ điều kiện là hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng không được công nhận; một số địa phương còn triển khai chậm, thậm chí chi trả chưa đầy đủ mức hỗ trợ theo quy định.

Tại Hà Nội, thanh tra đã xác minh 4.263 hộ nghèo và cận nghèo thuộc huyện Phú Xuyên, phát hiện 125 hộ không đảm bảo điều kiện thuộc hộ nghèo, 1.894 hộ không đảm bảo thuộc hộ cận nghèo.

Thanh tra tổng cộng 1.293 hộ nghèo và cận nghèo tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, xác định 168 hộ không đủ điều kiện công nhận. Ngược lại, 14 hộ khó khăn nhưng không được xét để thụ hưởng chính sách.

Tại Gia Lai, thanh tra rà soát các hộ nghèo, cận nghèo thuộc huyện Chư Prông. Đây là nơi chính quyền địa phương đã chi trả hỗ trợ hơn 8.200 hộ nghèo, hơn 19.000 hộ cận nghèo, với tổng kinh phí gần 20,5 tỷ đồng. Qua xác minh trực tiếp 642 hộ, cơ quan chức năng phát hiện 64 hộ không đủ điều kiện công nhận nghèo, cận nghèo; 30 hộ đủ điều kiện thụ hưởng chính sách nhưng chưa được nhận tiền.

Tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, chính quyền đã hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho 1.491 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng từ cuối tháng 5. Thanh tra tổng cộng 459 hộ nghèo và cận nghèo, xác định 99 hộ không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Trước những sai sót trên, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay thiếu sót; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót nhằm có biện pháp xử lý phù hợp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC