Chính trị - Xã hội

Phạt chậm nộp thuế 0,05%/ngày

Hùng Anh

ANTĐ - Từ ngày 1-1-2015, khi phát hiện số thuế nộp thiếu, người nộp thuế sẽ phải nộp đủ tiền thuế và tiền phạt chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (tính trên số tiền thuế chậm nộp). Đây là một quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền phạt chậm nộp nhưng không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách chưa thanh toán.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC