Đôi bạn nghiện ma túy chuyên sử dụng tiền giả để ăn tiêu