Chính trị - Xã hội

Phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu

Hà Hoàng
ANTĐ - Phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Lai Châu) để làm rõ hơn về dự thảo Luật Đầu tư công.

Theo ông, Luật Đầu tư công có giải quyết được tình trạng phân bổ dàn trải, thất thoát, lãng phí trong thời gian vừa qua không?

Ông Bùi Đức Thụ: Trước hết phải khẳng định trong việc quản lý đầu tư công nói riêng, và chi tiêu công nói chung đang có nhiều vấn đề dẫn đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công và nguồn lực tài chính công ở Nhà nước chưa thật sự có hiệu quả. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi các quy định của pháp luật, trong đó có việc sửa đổi ban hành Luật Đầu tư công là cần thiết, và cấp bách trong tình trạng hiện nay. Qua dự thảo của Chính phủ và thảo luận tại Quốc hội, tôi cho rằng, dự thảo Luật trình ra Quốc hội lần này cũng ngăn chặn được một phần tình trạng đầu tư dàn trải, bố trí vốn phải đảm bảo đủ nguồn, hiệu quả và tập trung.

Phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu ảnh 1
Ông Bùi Đức Thụ (ĐBQH tỉnh Lai Châu)


Việc các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước tiêu tốn nhiều tiền, lại không được điều chỉnh ở Luật Đầu tư công?

Ông Bùi Đức Thụ: Luật Đầu tư công xác định phạm vi điều chỉnh  không có điều chỉnh đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có các tập đoàn, tổng công ty. Bởi vì theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, sắp tới Quốc hội sẽ ban hành Luật Đầu tư vốn Nhà nước vào sản xuất, kinh doanh. Lúc bấy giờ các đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ được điều chỉnh ở Luật này. Còn nếu quy định vào trong Luật Đầu tư công, thì vô hình chung sẽ dẫn tới tình trạng chồng chéo trong việc ban hành Luật Đầu tư vốn Nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tới đây.

Việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đầu tư công như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Đức Thụ: Đầu tư công cũng phải tái cơ cấu. Quyết định 1792 của Thủ tướng Chính phủ cũng là một trong những biểu hiện của tái cơ cấu đầu tư công. Một trong những cái tái cơ cấu đầu tư công, là phải đảm bảo hiệu lực của sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Quyết định 1792 yêu cầu phải đảm bảo đầu tư đúng thời hạn quy định đối với nhóm C là 2 năm, nhóm B là 4 năm. Việc quyết định dự án đầu tư phải đảm bảo cân đối được nguồn vốn. Người quyết định đầu tư mà không đảm bảo cân đối nguồn vốn, phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Quốc hội.

Đã có chế tài để xử lý đầu tư công lãng phí chưa, thưa ông?

Ông Bùi Đức Thụ: Khi xây dựng Luật Đầu tư công có đưa ra chế tài xử lý. Nhưng quan trọng hơn là phải đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu không xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, thì sẽ không có chế tài. Điều đáng nói hiện nay chính là nhiều quyết định đầu tư mang tính chất tập thể. Do đó, việc cá thể hóa trách nhiệm đối với người đứng đầu đang là vấn đề đặt lên trên hết. Để làm điều đó cần phải đổi mới thẩm quyền quyết định đầu tư theo hướng cá thể hóa trách nhiệm. Từ đó, chúng ta mới áp dụng chế tài được.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC