Kinh doanh

Phải nộp thuế trước khi tạm nhập xăng dầu

Hùng Anh
ANTĐ - Theo Thông tư 139/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 25-11-2013, xăng dầu kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục tạm nhập.

Trường hợp chưa nộp thuế, nếu được tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh số tiền thuế phải nộp và đáp ứng điều kiện quy định thì được áp dụng thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng tối đa không quá 15 ngày. Trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa thì phải nộp đủ các loại thuế, tính tiền chậm nộp... 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC