Kinh doanh

Phải báo cáo tình hình kinh doanh vàng miếng hàng ngày

Hùng Anh
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết,  để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, đặc biệt đối với các giao dịch mua, bán vàng miếng có giá trị lớn. 

Đặc biệt, kể từ ngày 1-8-2013, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh mua bán vàng miếng hàng ngày. Đây là quy định tại Văn bản số 5478/NHNN-QLNH về việc báo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày vừa được NHNN ban hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC