Chính trị - Xã hội

Ông Trần Xuân Giá thôi chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB

CAP
ANTĐ - Theo thông báo của Ngân hàng ACB, HĐQT ngân hàng này đã chấp thuận để ông Trần Xuân Giá - Chủ tịch HĐQT từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Thông tin chính thức được đăng tải trên trang web www.acb.com.vn. Theo đó, triển khai đánh giá tình hình hoạt động của ACB sau ngày 21/8/2012 và củng cố hoạt động quản trị của ngân hàng, ngày 18/9/2012 Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu đã họp và quyết định một số thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu. 

Cụ thể: HĐQT chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT: Ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do sức khỏe; ông  Lê Vũ Kỳ, Phó Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do cá nhân; ông Trịnh Kim Quang, Phó Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm vì lý do cá nhân. Các thành viên này có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện việc nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công Thương Việt Nam).

HĐQT cũng đã bầu các chức danh Chủ Tịch và Phó Chủ tịch như sau: Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT; Ông Julian Fong Loong Choon, Phó Chủ tịch HĐQT; Ông Lương Văn Tự, Phó Chủ tịch HĐQT.

Việc thay đổi thành viên HĐQT theo ACB là nhằm củng cố sức mạnh quản trị, giúp ACB khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC