Chính trị - Xã hội

Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

An Nhiên
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam ảnh 1

Ông Nguyễn Thế Mạnh kiêm nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tại Quyết định số 769/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay bà Nguyễn Thị Minh (nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ) đã nghỉ hưu.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và các thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC