Chính trị - Xã hội

Ông Nguyễn Thế Kỷ thôi giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

P.Mai
ANTD.VN - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thế Kỷ, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, từ ngày 01 tháng 6 năm 2021; cùng thời điểm, ông Nguyễn Đức Lợi, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.
Ông Nguyễn Thế Kỷ thôi giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ảnh 1

Ông Nguyễn Thế Kỷ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc VOV; ông Nguyễn Đức Lợi thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam từ ngày 1/6/2021

Tại Quyết định số 858/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, tại Quyết định số 859/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng, Trợ lý đồng chí Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC