Kinh doanh

Ông Lê Huy Dũng thôi chức Tổng giám đốc Vietbank

Hà Loan
ANTD.VN - Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021, đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietbank vừa có quyết định về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng. Theo đó, HĐQT Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Ông Lê Huy Dũng thôi chức Tổng giám đốc Vietbank ảnh 1

Ông Lê Huy Dũng

Đồng thời, để đảm bảo việc điều hành hoạt động kinh doanh được liên tục, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank.

Ông Nguyễn Hữu Trung tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto – Canada. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada, Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass – hỗ trợ Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basel II cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ông Lê Huy Dũng thôi chức Tổng giám đốc Vietbank ảnh 2

Ông Nguyễn Hữu Trung sẽ đảm nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2021, ông được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và được HĐQT Vietbank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT.

Còn ông Lê Huy Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ông đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng như Giám đốc Vùng và Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội - Ngân hàng ACB, Tổng Giám đốc – Ngân hàng Đại Á.

Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank từ năm 2017 với vị trí Phó Tổng giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc và đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Vietbank từ tháng 3/2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC