Chính trị - Xã hội

Nóng: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022

P.P
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng lương tối thiểu 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành từ 1/7/2022.
Nóng: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022 ảnh 1

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 4.680.000 đồng/tháng, vùng II là 4.160.000 đồng/tháng, vùng III là 3.640.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Việc xác định mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên dựa trên cơ sở tăng 5,3% để bảo đảm đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ và tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền lương cho người lao động.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này.

Thời điểm quy định thời điểm thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 như Hội đồng tiền lương quốc gia đã khuyến nghị với Chính phủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC