Đời sống

Nợ bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất?

Phạm Phương
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản trả lời những vướng mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

Liên quan đến chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động hỏi, nếu đến hết tháng 4/2021, doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm xã hội thì có được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau: Tại Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021.

Vì vậy, đơn vị còn nợ tiền bảo hiểm xã hội đến tháng 4/2021 thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.

Cũng liên quan đến nội dụng này, doanh nghiệp thắc mắc, hết thời gian tạm dừng đóng mà đơn vị chưa có tiền đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì số tiền đó có phải tính lãi không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ thì hết thời gian tạm dừng đóng quy định theo quy định, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất quy định tại Điều 6 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg mà đơn vị không thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì sau 30 ngày mà đơn vị chưa đóng thì số tiền này phải tính lãi theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC