Những thông tin sai lệnh của nhóm gây rối ở xã Đồng Tâm

ANTD.VN - Lợi dụng mạng xã hội, nhóm đối tượng gây rối ở xã Đồng Tâm đã thông tin sai lệch và kích động, lôi kéo người dân trong suốt 2 năm qua làm mất ANTT ở địa phương...