Những quy định xử phạt mới trong Nghị định 46

ANTĐ
ANTĐ - Để người tham gia giao thông nắm rõ về mức xử phạt đối với các hành vi nghe điện thoại, quên gạt chân chống trong khi điều khiển phương tiện, Cục CSGT Bộ Công an đã thông tin chính thức về quy định mới này trong Nghị định 46 của Chính phủ.